Verplichting eigenaren
De eigenaar van woningen en gebouwen zal na 6 maanden leegstand van zijn eigendom deze leegstand (verplicht) moeten melden bij de gemeente. De eigenaar krijgt vervolgens van de gemeente de mogelijkheid om zelf tot een oplossing te komen.
Binnen 3 maanden na de melding wordt een leegstandsoverleg gehouden. Hierin wordt besproken welke mogelijkheden er zijn om de leegstand op te heffen. De eigenaar is verplicht deel te nemen aan dit overleg.

De eigenaar is ook verplicht na uiterlijk 12 maanden leegstand een oplossing te hebben gevonden. Is dat niet gebeurd zal de gemeente een verplichtende voordracht doen om de leegstand op te heffen.
Eigenaren, die niet melden, niet aan het leegstandsoverleg deelnemen en niet binnen 3 maanden de verplichtende voordracht hebben nageleefd zijn in overtreding en zullen volgen de sancties. (dwang en boete)