Taak gemeenten
De meeste gemeenten zijn nog terughoudend in het bestrijden van leegstand. Door de antikraak wet wil de centrale overheid gemeenten extra stimuleren om tot de gewenste integrale aanpak van kraken en leegstand te komen.

Middels de huisvestingswet er is al een meldingsplicht bij leegstand van woningen. De Leegstandswet biedt de mogelijkheid tot tijdelijke verhuur. Beide wetten worden door gemeenten nauwelijks actief gebruikt voor het bestrijden van leegstand. Deze nieuwe wet voorziet ook een meldingsplicht voor kantoren en winkels.

In bepaalde situaties kan een gemeenteraad een leegstandsverordering vaststellen. Dit is ondermeer afhankelijk van de grootte van de gemeente en de situatie binnen een gemeente. Hierbinnen kan een meldingsplicht worden geregeld voor woningen en gebouwen. De gemeente zal niet alleen passief een leegstandslijst aanleggen, maar ook zelf actief zijn in het signaleren van leegstaande panden binnen haar gemeente. Zij heeft de mogelijkheid om daarin samen te werken met andere organisaties zoals het energiebedrijf.