Voorkomleegstand
Leegstandbeheerbedrijven spelen een belangrijke rol in het tegengaan van leegstand. De belangrijkste activiteiten zijn woonbescherming door antikraak en tijdelijke verhuur. Ook in de memorie van toelichting op de wet kraken en leegstand wordt de nuttige functie van de leegstandsbeheerders expliciet genoemd.

VoorkomLeegstand is een jong en dynamisch bedrijf op het gebied van leegstandbeheer. We willen zowel eigenaren van woningen en gebouwen als gemeenten graag adviseren, ondersteunen en service verlenen op het gebied van uitvoering van de wet kraken en leegstand.